Hot Product
 

 Business


    ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณอธิ
โทร085-4888285
อีเมล์ skincare2home@gmail.com

        สมาชิกเข้าสู่ระบบที่นี่

Username

Password


forget password
Member Registration

 

            
 

 
 

 

 

 

พิเศษสำหรับลูกค้า อาวียองซ์ ในเขตกทม. ด้วยบริการเก็บเงินปลายทาง สั่งก่อน 11.00 น. ได้ของในวันที่สั่ง พร้อมบริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 
 
 
  เพราะการเป็นผู้ร่วมธุรกิจกับยูนิลีเวอร์ในภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูง ไม่ได้มุ่งเน้นเเพียงแค่การประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจ แต่ยังต้องการใหคุณได้เติมเต็มคุณค่าในตัวเอง เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และก้าวสู่การเป็นบุคคลคุณภาพที่พร้อมทั้งความคิดและจิตใจที่ดีควบคู่กันไป
 
 
   
 
 
  เปิดอบรมและจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านทักษะในการดำเนินธุรกิจและด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาความเป็นผู้นำ และการพัฒนาด้านคุณลักษณะ
   
 
 
  นอกจากการเข้าฝึกอบรมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว การเพิ่มเติมความรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ จัดทำขึ้น หรือแม้แต่การได้พบปะพูดคุยกับผู้ร่วมธุรกิจด้วยกัน ก็เป็นการเปิดรับและเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองใด้อีกทางหนึ่ง
   
 
 
  การก้าวขึ้นเป็นผู้นำในองค์กร นอกจากการทำงานเพื่อขยายองค์กรแล้ว ยังต้องพัฒนาตัวเองเพื่อการเป็นผู้นำที่ดี พร้อมจะช่วยเหลือและพัฒนาดาวน์ไลน์ให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับคุณ
 
 
 
 
 
  • เมื่อผู้ร่วมธุรกิจเริ่มต้นการทำงาน จะได้รับการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านทักษะ
  • เมื่อก้าวสู่ตำแหน่งผู้ร่วมธุรกิจที่สูงขึ้นๆ จะเน้นการพัฒนาความเป็นผู้นำ
  • ตลอดการเดินทางสู่ความสำเร็จ จะได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาด้านคุณลักษณะ เพื่อส่งเสริมการให้คุณค่าทางด้านจิตใจ
 
 

อาวียอง อาวียองซ์ aviance


คลิ๊กนี้มีความหมาย